Новини

 

 

През месец декември 2012г. по инициатива на „Спед С“ ООД беше учредено Сдружение на българските превозвачи на автомобили „Бул Транс Карс“.

„Бул транс Карс“ е създадено с цел подпомагане дейността и развиване потенциала на  българските компании превозвачи на автомобили.

Основни принципи на сдружението са:

-          Подпомагане на непрекъснатото кадрово, технологично и икономическо развитие на членовете на сдружението с цел повишаване качеството не предлаганите от българските компании услуги и равиване на международните бизнес взаимоотношения.

-          Развитие на сътрудничеството и поддържане контактите между членовете на сдружението, както и на контактите с други сдружения и организации в транспортния сектор.

-          Защита правата и интересите на автомобилните превозвачи, оказване на съдействие пред държавните органи и институции с оглед улесняване на тяхната работа.

Председател на управителния съвет на „Бул Транс Карс“:

Г-жа Мария Даракова

/ Търговски Директор -„Спед С“ ООД/