Складиране

На клиентите си предлагаме:
- Складови площи с голям капацитет на няколко ключови точки в България (Пристанище Русе, Пристанище Варна и други)
- 24 часа охраняване на складовите площи
- Други услуги по време на складиране