Контакти

Адрес: България ; 1618 София, бул. ” Никола Петков “№ 52

Търговски Център ” Trade House West “

Тел./ Факс: +359 2 852 68 75

Email: office@speds.eu